Szkolenia

Dla nauczycieli i wychowawców zainteresowanych poszerzeniem wiedzy i odkryciem dodatkowych możliwości zestawu edukacyjnego TUPUTAN organizujemy szkolenia. Są one prowadzone w formie warsztatów przez samą autorkę Metody jak również podmioty z nami współpracujące. Jest to okazja aby zdobyć wiedzę o jeszcze szerszym i bardziej efektywnym wykorzystaniu dywanu edukacyjnego TUPUTAN. Warsztaty trwają od 2 do 5 godzin w zależności od ustaleń pomiędzy Stronami i kończą się uzyskaniem stosownego certyfikatu i zaświadczenia. Dodatkowym atutem szkolenia jest możliwość przystąpienia do Programu TUPUTAN, w którym obecnie bierze udział kilkadziesiąt przedszkoli oraz dołączenie do ogólnopolskiej sieci nauczycieli, którzy już wykorzystują Metodę TUPUTAN w swojej pracy z dziećmi.
Podczas szkolenia prezentowane jest także wykorzystanie dywanu mające na celu spełnienia podstawy programowej i sylabusa dla przedszkoli i szkół podstawowych. Nauczyciele i wychowawcy mają możliwość odkrycia wielu zastosowań dywanu edukacyjnego TUPUTAN, które potem mogą zaadaptować w swojej placówce. Warsztaty są skierowane dla wszystkich nauczycieli, którzy chcą pracować z innowacyjnymi i nowatorskimi metodami, które zostały stworzone w oparciu o najnowsze badania naukowe oraz wpisują się w globalny trend nowoczesnej edukacji „bez podręcznika”. Podczas szkoleń przekazywane są również informacje dotyczące psychologii uczenia oraz potrzeb najmłodszych dzieci dorastających w dynamicznie zmieniającym się świecie i społeczeństwie.
Autorka Metody Tuputan – Mariola Stryja – posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako pedagog i nauczycielka rytmiki, dlatego doskonale zna i rozumie wyzwania przed jakimi dziś stają nauczyciele i wychowawcy w obliczu tak odpowiedzialnego zadania jakim jest edukacja młodego pokolenia.
Szkolenie może zostać przeprowadzone w placówce edukacyjnej lub centrum szkoleniowym dla grupy od 3-50 osób.